Yn ddeilliadol o labordy rhyngwladol CO₂ Prifysgol Bangor, mae Suprex yn arbenigo mewn datblygiad o geisiadau CO₂ 'supercritical'.

Yn y safle yng Nghaernarfon, mae'r Cwmni yn cynnal ymchwiliad a phrosesu yn y labordy mewn graddfeydd maint masnachol. Cefnogir y labordy gan gyfleusterau dadansoddol rhagorol i hyrwyddo’r datblygiad a gweithred o gemeg gwyrdd a chynaliadwy i gynyrchiadau a phrosesau newydd. Mae’r safle CO₂ yn un o’r rhai mwyaf amlbwrpas, ar raddfa fach, yn y Deyrnas Unedig. Mae'r cyfleusterau a thechnolegau ar gael i gwmnïau masnachol ond hefyd mae grwpiau academaidd gyda chroeso i wneud prosiectau ymchwil cydweithredol. Prif weithgareddau'r cwmni yw –

  • Echdynnu a ffracsiynu o ddeunyddiau hylif a solid
  • Adweithiau mewn CO₂ ‘supercritical’ gan ddefnyddio catalyddion-bio (biocatalysts)
  • Cynyrchiadau o ddeunyddiau glân (ultraclean)
  • Trwytho o ddeunyddiau solid


About

Mae’r prosesu CO₂ wedi ei gefnogi gan amrywiaeth o dechnegau cyn-driniaeth tuag at ‘biomass’, ond yn ychwanegol mae hefyd yn prosesu llai fel distyllu moleciwlaidd. Mae’r cwmni yn ymestyn ei ystod o brosesau a meintiau yn barhaol a mae'r safle newydd gyda medrau helaeth i ehangu.

Mae Suprex yn gweithio yn agos gyda'u cleientiaid masnachol ac academaidd i wneud yn siŵr fod y gwaith prosiect neu brosesu yn cyrraedd eu canlyniadau disgwyliedig a hefyd bod y prisiau yn aros yn isel. Am fwy o wybodaeth neu i drafod ceisiadau penodol, cysylltwch â Andy Beggin andy@suprex.uk

Mae Suprex yn fenter ar y cyd rhwng Phytovation Ltd a Phrifysgol Bangor.

Bangor LogoPhytovation Logo